-20 ZŁ NA PIERWSZE ZAKUPY >> ZOBACZ OFERTĘ

ESENCJE PERFUM  ➜  TYLKO 69 zł 

Koszyk (0)
Twój koszyk jest pusty ...
Schowek (0)
Twój schowek jest pusty
662 777 511 MASZ PYTANIA?
Telefon dostępny w godz. 9 - 16 (pon. - pt.)
Szukaj
Strona główna » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie EsencjaPerfum.pl

Firma Bracka 18 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głębockiej 54E/56, 03-287 Warszawa, Polska, REGON 14985430, NIP 5252462174, KRS 0000338124 ("Bracka 18"), operator sklepu internetowego www.esencjaperfum.pl oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również "danymi") traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

Ochrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych zasadach przetwarzania danych osobowych ("Zasady") chcemy poinformować jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.  
1. Dane osobowe i ich przetwarzanie


1.1 Kategorie danych osobowych. 

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzysta użytkownik naszego serwisu. 


W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy: 
 • Nazwę i dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres do rozliczeń, numer telefonu, dane bankowe. 
 • Dane demograficzne tj. płeć, kraj i preferowany język.
 • Dane powstałe w związku z zawartą umową - zakupione produkty, wartość zamówionych produktów.


W przypadku użytkowników rejestrujących się tj. zakładających u nas konto, gromadzimy: 
 • Nazwę i dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres do rozliczeń, numer telefonu, dane bankowe. 
 • Dane demograficzne tj. płeć, kraj i preferowany język.
 • Dane powstałe w związku z zawartą umową - zakupione produkty, wartość zamówionych produktów.
 • Dane logowania. Loginy i hasła, przy czym nie mamy dostępu do rzeczywistego hasła Klienta.  

W przypadku, gdy użytkownik zapisuje się do newslettera celem otrzymywania od nas informacji marketingowych, gromadzimy:
 • Adres e-mail.
 • Dane demograficzne - kraj, płeć.

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe: 
 • Dane dotyczące korespondencji między Bracką 18 a Klientem.
 • Nagrania z kamer z magazynów i pomieszczeń Brackiej 18.
 • Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest Bracka 18.


1.2 Cele przetwarzania danych osobowych: 


Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usług oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności: 
 • Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub infolinii. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).
 • Powiadomienie o dostępności towaru. Na prośbę użytkownika monitorujemy dostępność towaru, przetwarzając dane osobowe na podstawie zgody użytkownika. 
 • Obsługa Klienta. Aby zagwarantować właściwą obsługę Klienta i rozwiązywać ewentualne problemy związane z realizacją umowy sprzedaży, przetwarzamy dane osobowe na potrzeby realizacji tej umowy. 
 • Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem lub w innej formie, aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta. 
 • Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcjonalności, a także w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz celem ulepszenia świadczonych usług i zwiększeniu konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, używamy w tym celu danych w postaci zanonimizowanej. 


Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych Klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu. 
 

Nagrania z kamer. Bracka 18 umieszcza w swoich magazynach i pomieszczeniach kamery ze względu na ochronę uzasadnionych interesów Brackiej 18. 


Oferty reklamowe. 

Newsletter wysyłany drogą e-mailową (informacje handlowe). 
 • Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej. 
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji można również skontaktować się z naszą obsługą Klienta lub pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych. 
 • Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego ponownie zażąda lub zarejestruje dane. 

Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i/lub stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika. 

Jeżeli użytkownik nie jest naszym Klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. 

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu. 


Przetwarzanie plików cookies. Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączona obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Bracka 18, w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Bracka 18 oraz dla celów reklamy internetowej firmy Bracka 18. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu. 
1.3 Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.


Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłączeni w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Komu możemy przekazać dane osobowe? 
 • przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji włącznie z odstąpieniem od umowy;
 • podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności, firmom wydającym karty kredytowe oraz bankom na podstawie zamówienia celem realizacji umowy sprzedaży;
 • spółkom zależnym firmy Bracka 18;
 • innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych;
 • osobom trzecim np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem; 
 • organom publicznym (np. policji); 
 • osobom trzecim, przeprowadzającym badania Klientów. Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uzasadnionego interesu administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób. 


2. Konto Klienta i zakupy bez rejestracji
 
 1. W ramach zarejestrowania swojego konta zakładamy dla użytkownika konto Klienta, które jest zabezpieczone hasłem. W ramach konta Klienta użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, ma również wgląd w dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień oraz może edytować ustawienia newslettera. Za pośrednictwem konta Klienta użytkownik może również zarządzać danymi osobowymi i wysyłką newslettera. 
 2. Jeżeli użytkownik nie chce zakładać konta Klienta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym bez rejestracji. 
 3. Użytkownik może w każdym momencie usunąć swoje konto w serwisie firmy Bracka 18.


3. Ochrona danych osobowych i czas przechowywania. 3.1 Ochrona danych osobowych
 • Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer), Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianę lub rozpowszechnianiem. 
 • Od naszych podmiotów przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem GDPR.
 • Dostęp do konta Klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę Klientów na to, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, nie zapisywać haseł w przeglądarkach, a po każdym zakończeniu pracy na koncie Klienta zamknąć okno przeglądarki, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. Bracka 18 nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy Brackiej 18. 


3.2 Okres przetwarzania


Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy:
 • przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży w procesie zamówienia i w okresie gwarancji;
 • przez okres zarejestrowanego konta Klienta; 
 • przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązanie ewentualnych sporów;
 • przez okres , przez który Bracka 18 jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Bracka 18, są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia;
 • zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania; 
 • zgoda na otrzymywanie ofert marketingowych ważna jest do jej odwołania; 
 • nagrania z kamer z magazynów i pomieszczeń firmy Bracka 18 są przetwarzane maksymalnie przez okres 90 dni od dnia sporządzenia nagrania z kameyr. 
 • wszelkie dane wynikające z komunikacji z Klientem przetwarzane są przez okres 2 lat; 
 • wszelkie dane osobowe osób biorących udział w konkursach organizowanych przez firmę Bracka 18 przetrzymywane są przez okres 1 roku. 
W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 


 
4. Prawa podmiotu przetwarzania danych
 
 1. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych. 
 2. Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych. 
 3. Użytkownik ma również prawo zwrócić się z żądaniem do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych  osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. Nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Bracką 18 obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa. 


5. Strony internetowe5.1 Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesującą lub przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj. Plików cookie używamy np. do:
 • prawidłowego działania koszyka, aby maksymalnie uprościć proces składania zamówienia; 
 • zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie;
 • dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używania funkcji;
 • zdobywania informacji na temat przeglądania reklam, aby nie wyświetlać użytkownikowi reklam produktów, które go nie interesują; 
Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, wykorzystywane potem przez osoby trzecie, wspomagające bezpośrednio nasze działania reklamowe (tzw. "cookies osób trzecich"), Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą zostać wykorzystane przez agencję reklamową do wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji użytkownika. 5.2 Korzystanie z plików cookie


Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. "session cookie" są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. "persistent cookie", pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki. 

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na: 
 • analityczne, które pomagają nam ulepszać nasze strony dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający;
 • konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży;
 • trackingowe (monitorujące), które w połączeni z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży;
 • remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania; 
 • podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej; 


5.3 Wyłączenie plików cookie


Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów. 

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej. 


5.4 Odnośniki


Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron, zawierających praktyczne informacje. Należy pamiętać, że właścicielami i operatorami tych stron mogą być inne firmy i organizacje, które mają inne zasady zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie ma żadnej kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron internetowych. 


 
6. Skontaktuj się z nami


W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy, wątpliwości i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnych poniżej albo za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@esencjaperfum.pl

Bracka 18 Sp. z o.o.
ul. Głębocka 54E/56
03-287 Warszawa

Obsługa Klienta: 22 224 04 90 lub kontakt@esencjaperfum.pl


Formularz kontaktowy - tutaj.

 
7. Data wejścia w życie


Niniejsze zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25.05.2018

 

Przejdź do strony głównej
662 777 511 MASZ PYTANIA?
Telefon dostępny w godz. 9 - 16 (pon. - pt.)
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ